Tungkol Sa Dalubhasang Pinoy

Insane. Rebels. Mavericks.

We’ve been called all those and more. They say we don’t respect “the way things should be done” and we should just adhere to the status quo.

People laughed. But we ignored them and launched a social revolution! We will soon become part of history.

Ekspertong Pananaliksik Ng Mga Pangyayari Mula Sa Kritikong Pilipino.

Iyan ang lubos na hinahangad at ninanais ng mga bumubuo ng mga pahinang ito.

Dito mababasa ang mga hirit, hikbi, hiling, hinanakit at hinaing ng mga extra-ordinaryong mamamayan ng Pilipinas. Aming hayagang ipinararating sa pamahalaan ang mga dinaramdam na saloobin at mga ninanais na maisakatuparang pangarap at pagbabago. May kaakibat ring paniniwala at pag-asa na may makikinig,  makikisimpatiya at kikilos upang maituwid ang mga baluktot na pamamalakad at mapunuuan ang mga kakulangan sa nararapat na serbisyo ng gobyerno.

Pagpasensiyahan na lang kung minsan ay hindi lubos na makabuluhan para sa inyo ang aming paniniwala, o kung madalas ay nakakasakit ng damdamin ang aming pananalita. Ito ay nagpapatunay lamang na maaaring hindi sapat ang inyong kaalaman para lubos kaming maunawaan. Narito kami para makapagbigay ng edukadong paratang o pakikialam, at sinasalamin namin ang sangkaterbang poot at pighating nararamdaman sa kasalukuyan ng ating mga kababayan.

Naniniwala naman po kami na lahat tayo ay ipinanganak na walang bahid ng kasalanan at ang ating pagkatao ay nabahiran lamang ng dungis dulot ng impluwensiya ng iba at pagkagahaman sa mga materyalistikong  pag-aari , makasariling pangarap at makamundong pagnanasa.

May mga sarili naman tayong pag-iisip kaya matutong tumayo sa sariling paa ngunit manatiling nasa panig ng katotohanan at kabutihan. Hindi na natin kailangan ang patnubay ng ating mga magulang at ang panakot na pamalo sa puwit tuwing tayo ay natutuksong gumawa ng pagkakamali o kahihiyan.

Tayong lahat po ay magtulungan upang patuloy na humakbang sa tuwid na daan tungo sa ikauunlad ng sambayanang Pilipinas.

*Ang Dalubhasang Pinoy ay ang Taglish na komentaryo ng Philippine News Online (The hottest news from the Philippines). Lahat po ng komentaryo, reklamo, pag-usisa at mga pananaw dito ay nagmula sa mga niloloob at malasakit ng nakararaming sambayanang Pilipino.

 

Advertisements

1 Response to Tungkol Sa Dalubhasang Pinoy

  1. Fight for a Better Philippines says:

    Fight on for a better Philippines! It is about time somebody pick up the cudgels and fight off the corrupt, incompetent and grandstanding good-for-nothing rulers of the country. The Filipinos deserve better and are worth fighting for – and it can only be achieved if everybody work together for the common cause of fighting non-violently to create a better way to govern the country.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s